Assemblea general 2008

Per

El proper divendres, día 28 de Març, a les 8 de la nit, Assemblea General Ordinaria de l’Associació. Donada la importancia dels assumptes a tractar, la Junta espera la major assistència de socis i musics.