Assemblea general 2017

Aquest any farem l’assemblea general el diumenge 12 de març de 2017.
Tenim alguna novetat enguany ja que farem dues assemblees, una extraordinària de l’Associació Escola de Música per tal d’acordar la seua dissolució com vam avisar l’any passat i una d’ordinària de l’Associació Artístico-Musical d’Oliva amb els punts habituals sobre els comptes de 2016 i pressupost de 2017.
L’assemblea extraordinària de l’Associació Escola de Música serà a les 11h en primera convocatòria i a les 11,30h en segona amb l’únc punt Acord de dissolució de l’associació d’cord amb l’article 55 dels seus estatuts.
L’assemblea ordinària de l’AAMO serà a les 11,30h en primera convocatòria i a les 12h en segona amb l’ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
  2. Presentació i aprovació, si és procedent, de l’estat de comptes de l’exercici 2016.
  3. Presentació i aprovació, si és procedent, del pressupost per a l’exercici 2017.
  4. Informe d’activitats.
  5. Torn obert de paraules.

La junta directiva vol comunicar, per evitar malinterpretacions, que la dissolució de l’associació Escola de Música no té res a veure amb les activitats normals de la nostra Escola amb la següent nota informativa:
La Junta Directiva vol deixar clar que la proposta de dissolució de l’associació ESCOLA DE MÚSICA D’OLIVA, només suposa dissoldre (i eliminar) l’associació; l’Escola de Música, que en realitat es diu ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA-AAMO (així consta en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) continuarà fent les seues activitats normals, com fins ara, a l’empara de l’Associació Artístico Musical d’Oliva.

Trista notícia per a l'AAMO

Ha mort a València D. José Climent Barber, gran amic de la nostra Associació i fill predilecte de la nostra ciutat. El nostre Orfeó va prendre fa temps el seu nom en el seu honor.
Des de la Junta Directiva de l’AAMO, en nom de tots els seus socis, volem mostrar el nostre condol als seus familiars i amics.
Dijous 16 de febrer a les 12,30 serà el funeral a l’església de Santa Maria. La nostra Associació participarà en el funeral.