Canvi de Junta Directiva

Per

L’Assemblea General Anual de l’Associació es va celebrar el passat dia 23 de febrer. En ella es van aprovar els comptes de l’any 2017 i els pressupostos per a 2018.
Com a darrer punt de l’ordre del dia es va procedir a l’elecció de nova junta directiva ja que l’anterior havia complert els seus quatre anys de mandat.
Com a resultat l’Associació tindrà per primera vegada una presidenta: Eva Fuster Motos
La Junta al complet estarà formada per:

Presidenta: Eva Fuster Motos

Vicepresidenta: Fanni Escrivà Escrivà

Tresorer: Javier Muñoz Colomar

Secretari: Teodoro Peris Carrasco

Vocals: Belén Duart Rodriguez

Natalia Ivanova

Àngela Lleches Cardona

Carlos Mengual Vicens

Salvador Mont Hernández

Juan Carlos Morera Bertomeu

Anna Párraga Salort